یازدهمین سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير، توسط گروه مهندسي آب دانشکده کشاورزي دانشگاه شهيد باهنر کرمان ،18-20 بهمن ۱۳۹۰ در کرمان برگزار می‌شود.
اطلاعات و تحقيقات انجام شده در زمينه علوم و مهندسي آب و ارائه پيشنهادات علمي و عملي به مديران منابع آب کشور مي باشد. از طرفي آشنا شدن دانشجويان و محققان با آخرين تحولات علمي و تکنولوژيکي صنعت آب در بخش کشاورزي و نگاهي به آينده جهت توسعه اي پايدار از ديگر اهداف اين سمينار به شمار مي رود.
 
محورهای اصلی کنفرانس :
سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير مقالاتي که در زمينه مهندسي آب، آبياري و کاهش تبخير يا موضوعات وابسته باشند را مي پذيرد. در هر حال کميته علمي، محورهاي اصلي سمينار را به گروه هاي ذيل طبقه بندي نموده است:
 1. مديريت منابع آب

 2. آبياري و زهکشي

 3. سازه هاي هيدروليکي

 4. مديريت خشکسالي

 5. کاربرد فن آوري هاي نوين در مهندسي آب

 6. حفاظت آب و خاک

7. آب و محيط زيست

 8. تغيير اقليم

 اهداف کنفرانس :

هدف از برگزاري اين سمينار گرد هم آمدن محققين، کاربران، کارشناسان، دانشجويان و متخصصان بخش آب کشور جهت به اشتراک گذاشتن اطلاعات و تحقيقات انجام شده در زمينه علوم و مهندسي آب و ارائه پيشنهادات علمي و عملي به مديران منابع آب کشور مي باشد. از طرفي آشنا شدن دانشجويان و محققان با آخرين تحولات علمي و تکنولوژيکي صنعت آب در بخش کشاورزي و نگاهي به آينده جهت توسعه اي پايدار از ديگر اهداف اين سمينار به شمار مي رود .
 
تاریخ های مهم :

 آخرين مهلت ارسال چکيده مقالات                                       1390/5/15 

اعلام نتايج داوري چکيده مقالات                                          1390/6/15

آخرين مهلت ارسال مقالات کامل                                        1390/7/15

اعلام نتايج نهايي داوري مقالات                                           1390/9/1

آخرين مهلت پرداخت هزينه شرکت در سمينار و چاپ مقالات       1390/10/1

برگزاري همايش                                                             18-20 بهمن 1390
 
اطلاعات تماس با دبیرخانه:

آدرس دبيرخانه: کرمان، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، دانشکده کشاورزي، بخش مهندسي آب

تلفکس دبيرخانه:  3220733-0341

ایمیل:  ncier11@mail.uk.ac.ir

وب‌سایت: http://ncier11.uk.ac.ir
+ نوشته شده توسط a_z در چهارشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۰ و ساعت 14:24 |